top of page

Hämeenläänin Metsästysseura on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut metsästysseura.

Se on perustettu 24.1.1873 ja toimii edelleen aktiivisesti.

Seuran toiminnan ytimessä ovat riistanhoito, metsästys ja ampumaurheilu.

Seuran metsästysalueet sijaitsevat Hämeenlinnan länsipuolella.

Metsästysaluetta seuralla on käytettävissä n. 6000 ha. Seuralla on noin 90 jäsentä.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin jäsen ja Kennelliiton Etelä-Hämeen piirin jäsen.

 

hlms logo 2013[17259].jpg

"Nauti luonnon lumoista - vain piru pirstaa pientareensa"

Hämeenläänin Metsästysseuran keskeisimpiä toimintamuotoja ovat

riistanhoitotyö, metsästys sekä ampumaurheilu.

Vireästi toimivan seuran aina yhtä ajankohtainen ohjeteksti löytyy Uusniemen metsästysmajan seinältä:

"Nauti luonnon lumoista - vain piru pirstaa pientareensa".

Uusniemin metsästysmaja toimii yhtenä seuramme tukikohtana. Siellä kokoonnutaan hirvijahtiin, kesäkokouksiin sekä lisäksi jäsenet voivat varata sitä virkistyskäyttöön.

Metsästysmajaa ylläpidetään ja kunnostetaan majatoimikunnan johdolla.

Toinen tärkeä tukikohta on lahtivaja. Lahtivaja on ilmoitettu elintarvikehuoneisto,

jossa käsitellään lähes 300 eläintä vuosittain.

Lahtivajalla kokoonnutaan myös jahteihin, tarinoidaan kodan nuotion äärellä ja

on jopa kerran vietetty peijaisiakin.

Kota SYKSY 2006.JPG
TOIMINTA
maja_teksti2.jpg
RIISTANHOITO

Riistanhoito

Hämeenläänin metsästysseuran jäsenet huolehtivat riistanhoidosta vastuullisesti. Suurin osa riistanhoitotyöstä tehdään peuraryhmittäin. Seura osallistuu tarpeen tullen suurriistan maalaskentaan ja pitää aktiivisesti kirjaa hirvieläinhavainnoista.

Seura pyrkii tehostamaan entisestään riistan elinympäristöjä. Tätä pyrkimystä toteutetaan esimerkiksi tehokkaalla pienpetopyynnillä ja rakentamalla sorsanpesiä. 

Metsästyksen vartiointi kuuluu myös riistanhoitotyöhön. Seuran jäsenissä on Suomen riistakeskuksen nimettämiä metsästyksenvalvojia.

Seuran jäsenet osallistuvat ahkerasti alueensa SRVA (suurriistavirka-apu) tehtäviin.

peurat1.jpg

Ampumatoiminta

Ahkera ammuntaharjoittelu ja kilpaileminen ovat perinteisesti olleet tärkeä osa Hämeenläänin Metsästysseuran toimintaa. Seuran jäseniä osallistuu SM-kilpailuihin, piirinmestaruuskilpailuihin, hirviseurueiden välisiin kilpailuihin sekä muihin lähiseudun kilpailuihin. Seura myös järjestää itse ampumakilpailuja.

Kesäisin on järjestetty perinteiset seuran mestaruuskilpailut, joissa lajeina ovat

3+3 (vanha hirvikoe), Envall, pienoishirvi sekä metsästyshaulikko.

Seuralla on ammuntavuoro säännöllisesti Rengon ampujien radalla. Rengon hirvirata on käytössä kesäisin viikoittain keskiviikkoiltoina. Rengon radalla voi ampua myös kiekkoja haulikolla. Talviaikaan on mahdollista harjoitella sisällä ilmahirviradalla Paroisilla. 

Ampumatoiminnasta vastaa seuran ampuma- ja kilpailutoimikunta.

AMPUMATOIMINTA
peura Tervamiilussa 10.5.2016_1.jpg
METSÄSTYS

Metsästys

Metsästystoiminta Hämeenläänin metsästysseurassa on viime aikoina keskittynyt

erityisesti hirvieläimiin ja pienpetoihin.

Hirvenmetsästystä toteutetaan ajojahtina sekä haukkuvaa, pysäyttävää koiraa käyttäen. Valkohäntäpeuroja metsästetään kyttäyspaikoilla pienissä ryhmissä sekä viime aikoina lisääntyvässä määrin myös koirajahtina.

Hirvieläimiä seura metsästää yhteisluvalla seitsemän muun seuran kanssa.

Pienpetoja seuran jäsenet ovat metsästäneet yhteistyössä lähialueen seurojen kanssa yli seurarajojen. Myös jänis- ja kaurisjahteja on järjestetty metsästyskauden aikana.

Sorsia ja kyyhkyjä saadaan saaliiksi myös jonkin verran.

Metsästyskauden päätteeksi vietetään perinteisesti hirvipeijaisia. Peijaisissa maanomistajat sekä metsästäjät muistelevat mennyttä jahtikautta ja maistelevat sen saalista. Hämeenläänin metsästysseuran peijaisia on perinteisesti vietetty joka toinen vuosi Aulangolla. Peijaisjärjestelyistä vastaa juhlatoimikunta.

bottom of page