Perustamispäätöksen suomennos:

Hämeenläänin KuvernöörilIe läänissä olevan metsästysseuran sääntöjen vahvistamisesta.

Keisarilliselle Senaatille 18 joulukuuta 1872 toimitetussa kirjeessä ovat lääninsihteeri Oskar Idestam y.m. ilmoittaneet, että kun useat Hämeenlinnassa ja sen läheisyydessä asuvat henkilöt ovat sopineet perustaa Hämeen lääniin metsästysseuran tarkoituksella valvoa metsästyslakien noudattamista ja edistää petoeläinten surmaamista, he toimeksi saaneina anovat lupaa perustaa sanotun yhdistyksen sekä saada sitä varten tehdyt ja anomukseen liitetyt säännöt vahvistetuiksi; ja kun Keisarillinen Senaatti tänään tapahtuneessa tämän asian esittelyssä on nähnyt hyväksi myöntyä sanottuun anomukseen, saa Maanviljelystoimikunta Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaisesti otsikossa olevalle siitä täten ilmoittaa toimenpiteitä varten ja annettavaksi hakijoille tiedoksi, minkä lisäksi mainitut säännöt varustettuna asianomaisella merkinnällä niitten vahvistamisesta oheen liitetään hakijoille annettavaksi.

Helsinki, 24 tammikuuta 1873

J. A. v. B. A. A. Palmgren