etusivuelementti.jpg

Suomen vanhin metsästysseura

Hämeenläänin Metsästysseura on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut metsästysseura. Se on perustettu 24.1.1873. Seuralla ja sen aktiivisilla jäsenillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen eräkulttuurin, metsästyksen ja ampumatoiminnan kehittämisessä.

Hämeenläänin Metsästysseuran perustamisajankohtana pidetään 24.1.1873, jolloin keisarillisen senaatin maanviljelytoimikunta hyväksyi eräiden hämeenlinnalaisten ja lähiseutujen henkilöiden anomuksen perustaa metsästysseura Hämeen lääniin. Seuran nimi oli aluksi Jaktföreningen i Tavastehus län (Metsästysyhdistys Hämeen läänissä). Ensimmäisten vuosien toiminnasta ei ole paljon jäänyt arkistoitavaa.

Hämeenlinnassa perustettiin myös ampumaseura v. 1875. Kun metsästys ja ammunta olivat hyvin läheisiä toimintoja, niin Hämeenläänin Metsästysseura ja Hämeenlinnan Ampumaseura yhtyivät vuonna 1876. Toiminta 1900-luvun alussa oli monesti vaikeaa. Seuran johtohenkilöt joutuivat tuolloin valtiovallan erityistarkkailuun ja ampumatoiminta kiellettiin kokonaan. Kun aatteellisen toiminnan vapaus koitti jälleen, niin seura heti vuonna 1907 järjesti Suomen ensimmäiset ampumamestaruuskilpailut Hämeenlinnassa. Seuran johtohenkilöt tekivät lukuisia aloitteita ammunnan ja metsästyksen kehittämiseksi ja osallistuivat aktiivisesti lähes kaikkiin valtakunnallisesti merkittäviin metsästystä ja ammuntaa käsitteleviin tilaisuuksiin.