Jäseneksi metsästysseuraan

Hämeenläänin Metsästysseuraan jäseneksi pyrkivä valitaan ensin jäsenkokelaaksi. Jäsenkokelaan tulee olla aktiivinen ja osallistua vuoden aikana erilaisiin seuran toimintoihin ja tutustua seuran käytäntöihin. Vuoden kuluttua jäsenkokelaasta voidaan tehdä varsinainen jäsen jos jäsenkokelas jäsenyyttä hakee. Jos jäsenkokelasta ei ensimmäisenä vuonna valita tai jäsenkokelas ei jäsenyyttä hae jatkuu kokelaana olo automaattisesti toisen vuoden. Jäsenkokelaalla ei ole jäsenoikeuksia, jäsenkokelas ei ole seuran jäsen. Jäsenkokelas saa osallistua seura jäsenen vieraana pienriistajahtiin.

Jäsenkokelaalla on tapaturmavakuutus seuran talkoissa seuran talkoovakuutuksen kautta.

Uudet jäsenet seuraan valitsee hallitus.

Jäsenkokelas ja jäseneksi valinta käytäntö:

Jäsenkokelaat ja uudet metsästävät jäsenet valitaan kerran vuodessa kesäkokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa. Uudet jäsenkokelaat ja metsästävät jäsenet julkaistaan kesäkokouksessa. Jäsenkokelas maksaa metsästävän jäsenen suuruisen vuotuisen maksun. Liittymismaksu 600 euroa (alle 26v 300 euroa) maksetaan kun uusi jäsen on valittu metsästäväksi jäseneksi.

Jäsenkokelaan pitää hakea uudelleen seuran metsästäväksi jäseneksi.

Jäsenkokelaan kannattaa osallistua seuran toimintaan sillä oletus on henkilön olevan jäsenkokelaana aktiivisimmillaan. Myös varsinaisen jäsenyyden hakemus on aktiivisuuden osoitus. Jäsenkokeluus on voimassa kaksi vuotta.

Seuralla ei ole käytössä jäsenhakemuskaavaketta. Uudeksi jäseneksi haluavan oletetaan selvittävän mitä hakemukseen pitää sisällyttää. Hakemuksessa pitää olla vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero, ikä, metsästyskokemus ja mahdolliset muut metsästysseurojen jäsenyydet. Suosituksia ei tarvita eikä kannata hankkia. Allekirjoitettu jäsenhakemus jätetään hallituksen jäsenelle ennen kesäkokousta edeltävää hallituksen kokousta. Käytännössä jäsenhakemus pitää jättää heinäkuun loppuun mennessä.