k640_4_kaurispukkia_luolaja_2.9.2014.jpg

Riistanhoito

Riistanhoidosta Hämeenläänin metsästysseurassa vastaa seuran riistanhoitojaosto. Seuran alue on jaettu 6 riistanhoitolohkoon ja suuri osa riistanhoitotyöstä tehdään näissä pienemmissä ryhmissä. Seura osallistuu suurriistan maalaskentaan ja pitää kirjaa hirvieläinhavainnoista.

Salametsästyksen vartiointi kuuluu myös riistanhoitotyöhön. Seuran jäsenistä vakuuden antaneita riistanvalvojia ovat Juha-Pekka Tuomisto, Kari Hirvonen ja Harri Mansikkamäki. Salametsästys pyritään saamaan kuriin yhdessä viranomaisten ja naapuriseurojen kanssa.

Seura pyrkii tehostamaan entisestään riistan elinympäristöjä. Tätä pyrkimystä toteutetaan esimerkiksi osallistumalla pienpetokampanjaan, jatkamalla sorsalintujen lauttaruokintaa ja fasaanien istutusta sekä ruokintaa.

Riistanhoitotalkoissa pussitetaan viljaa riistan ruokintaa varten ja lisäksi riistakäyttöön saadaan eri yhteistyötahoilta omenoita ja juureksia. Esimerksiksi Kantolan siirtolapuutarhasta seuran jäsenet kuljettavat peräkärrykuormittain omenoita peuranruokintapaikoille. Seuralla on yhteensä 14 peuran ruokintapaikkaa, 2 teerien ruokintapaikkaa, 3 fasaanien ruokintapaikkaa, 14 jänisten ruokintapaikkaa sekä 2 vesilintujen ruokintalauttaa.