k640_hirvet_pellisella_2014_2.jpg

Metsästys

Metsästystoiminta Hämeenläänin metsästysseurassa on viime aikoina keskittynyt erityisesti hirvieläimiin, pienpetoihin sekä vahinkolintuihin.

Hirvenmetsästys toteutetaan ajojahtina ja haukkuvaa, pysäyttävää koiraa käyttäen. Valkohäntäpeuroja metsästetään kyttäyspaikoilla pienissä ryhmissä sekä viime aikoina myös koirajahtina.

Hirvieläimiä seura metsästää yhteisluvalla seitsemän muun seuran kanssa.

Pienpetoja seuran jäsenet ovat metsästäneet yhteistyössä lähialueen seurojen kanssa yli seurarajojen.

Metsästyskauden päätteeksi vietetään perinteisesti hirvipeijaisia. Peijaisissa maanomistajat sekä metsästäjät muistelevat mennyttä jahtia ja maistelevat sen saalista. Hämeenläänin metsästysseuran peijaisia on perinteisesti vietetty Hotelli Rantasipi Aulangolla.