top of page

Jäseneksi metsästysseuraan

Hämeenläänin Metsästysseuran uudet jäsenet valitaan jäsenkokelaskauden kautta.

Uuden, jäseneksi pyrkivän, tulee siis ensin hakea jäsenkokelaaksi. Mikäli tulee valituksia jäsenkokelaaksi, tulee kokelaan olla aktiivinen ja osallistua vuoden aikana erilaisiin seuran toimintoihin, kuten talkoisiin, ampumaratapäiviin ja ajojahteihin sekä tutustua seuran käytäntöihin. Näin jäsenkokelas itse pääsee tutustumaan seuran toimintaan ja myös seuran jäsenet pääsevät tutustumaan hakijaan.

Jäsenkokelaalla on tapaturmavakuutus seuran talkoissa seuran talkoovakuutuksen kautta.

Vuoden kuluttua jäsenkokelaasta voidaan tehdä varsinainen jäsen, jos jäsenkokelas hakee varsinaista jäsenyyttä. Jos jäsenkokelasta ei ensimmäisen vuoden jälkeen valita varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenkokelas ei jäsenyyttä hae, jatkuu kokelaana olo automaattisesti toisen vuoden.

Jäsenkokelaalla ei ole jäsenoikeuksia. Jäsenkokelas ei ole seuran jäsen.

Jäsenkokelas saa osallistua seuran jäsenen vieraana pienriistajahtiin.

Jäsenkokelas ja jäseneksi valitsemisen käytäntö:

Jäsenkokelaat ja uudet metsästävät jäsenet valitaan kerran vuodessa, kesäkokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa (elokuun alussa). Uudet jäsenkokelaat ja metsästävät jäsenet julkaistaan kesäkokouksessa elokuussa. Jäsenhakemus tulee siis jättää jollekin hallituksen jäsenelle heinäkuun loppuun mennessä.

Jäsenkokelas maksaa metsästävän jäsenen suuruisen vuotuisen osallistumismaksun.

Liittymismaksu 600 euroa (alle 26v 300 euroa) maksetaan, kun uusi jäsen on valittu metsästäväksi jäseneksi.

Jäsenkokelaan pitää hakea uudelleen seuran varsinaiseksi metsästäväksi jäseneksi, joko ensimmäisen tai toisen kokelasvuoden jälkeen. Jäsenkokeluus on voimassa kaksi vuotta.

Seuralla ei ole käytössä jäsenhakemuskaavaketta, vaan hakemus tehdään vapaamuotoisesti. Hakemuksessa tulee olla vähintään nimi, yhteystiedot, ikä, metsästyskokemus ja mahdolliset muut metsästysseurojen jäsenyydet. 

Uudet jäsenet seuraan valitsee hallitus.

 

 

bottom of page